สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ.ชัยภูมิ

โพสต์1 พ.ค. 2560 23:53โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่  2  พฤษภาคม 2560  ณ  ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มีนายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมฯ  ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งที่ประชุมมีมติเสนอชื่อ นายสานิตย์ พลศรี /องค์กรเอกชน,นายสมาน ลุนสำโรง/องค์กรวิชาชีพ,นายสิทธิพล  สุทธศักดิ์ภักดี/ภาคประชาชน,นายภาสกร หวัดแท่น/กฎหมาย,นายพรชัย  ลิ้มไพบูลย์/บริหารการศึกษา/การเงินและนายชัดชน ชาติวชิรวุฒฺ/บุคคล  
Comments