สพฐ. ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ.โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์4 มิ.ย. 2558 22:01โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  4  มิถุนายน  2558   นายวิเชียร  เคนชมภู  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมคณะนำคณะคณะกรรมการติดตามและประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย      นางภาวนี  ธำรงเลิศฤทธิ์  ข้าราชการบำนาญประธานคณะกรรมการฯ,นางเกษรินทร์  วิริยะอาภรณ์  และ   นางกัลยา แซ่ลิ่ม เจ้าหน้าที่สำนักติดตามและประเมินผลฯ  ออกติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งได้ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนแดง อ.บ้านเขว้า (โรงเรียนในฝัน รุ่น 2)¨และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) อ.เมืองชัยภูมิ  โดยติดตามนโยบายสำคัญ ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. ด้านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง  การเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558Comments