“สพป.ตาก เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 1”

โพสต์16 พ.ค. 2560 19:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2560 19:26 ]

เช้าวันที่ 16 พฤษภาคม 2560  นายบัญญัติ  เพ็ญจันทร์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยทีมบริหารและคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมให้การต้อนรับคณะบุคลากรจาก สพป.ตาก เขต 1  ซึ่งเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อพัฒนาความรู้สึกรับผิดชอบก่อความรู้สึกและสร้างแรงกระตุ้นต่อบุคคลอื่น ๆ ให้มีความริเริ่มสร้างสรรค์และลดความขัดแย้ง สนับสนุนแนวความคิดที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ ซึ่งสามารถดำเนินการในทิศทางของงบประมาณการบริหารทั่วไป  การบริหารงานบุคคล และการบริหารวิชาการให้เกิดความไว้วางใจและให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยจะส่งผลต่อเหตุและผลในการพัฒนาความคิดต่าง ๆ ได้ 
 

Comments