สพป.ชย.1 อบรมครูเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมิน PISA 2015

โพสต์24 มิ.ย. 2558 21:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

    ในวันที่ 25  มิถุนายน  2558 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรม การดำเนินการเร่งรัดการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมิน  PISA  2015  ให้กับครูคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนขยายโอกาสจำนวน 57 โรงเรียนในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ : พื้นฐานนักเรียน ทักษะ สมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ซึ่งโรงเรียนขยายโอกาสฯทุกโรง ต้องเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ทำข้อสอบประเมิน PISA  2015  ในเดือนสิงหาคม 23558 นี้
Comments