สพป.ชย.1 ทำบุญ ช่วงเข้าพรรษา

โพสต์2 ต.ค. 2558 01:34โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
   ในวันที่ 2  ตุลาคม  2558  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และชาวบ้านใน อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ได้ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และทำบุญทอดผ้าป่า ณ วัดสว่างคีรีวัน อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามในช่วงเข้าพรรษา รวมเงินทั้งสิ้น 114,999  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)  หลังเสร็จพิธีผู้มาทำบุญได้รับประทานอาหารร่วมกัน  บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นยิ่ง

Comments