สพป.ชย.1 ร่วมประชุมสภากาแฟยามเช้า จ.ชัยภูมิ

โพสต์27 ต.ค. 2558 21:37โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
   ในวันที่  28  ตุลาคม  2558  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ

ร่วมประชุมสภากาแฟยามเช้าจังหวัดชัยภูมิ ณ แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ซึ่งมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าสภาพ   โดยมีนายชูศักดิ์  ตรีสาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และรายงานความเคลื่อนไหวในแต่ละหน่วยงานให้รับทราบร่วมกัน  เป็นกิจกรรมดีๆอีกกิจกรรมหนึ่งที่จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดให้มีขึ้นทุกเดือนโดยให้ทุกกระทรวงหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง ในช่วงท้ายก่อนปิดประชุมได้มีการส่งมอบธงให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในเดือนถัดไป
Comments