สพป.ชย.1 ร่วมกิจกรรม"สภากาแฟยามเช้า จ.ชัยภูมิ"

โพสต์25 พ.ค. 2559 23:12โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
     ในเช้าวันที่ 26  พฤษภาคม  2559  นายธนชน  มุธาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งจัดขึ้นเดือนละครั้งโดยให้ส่วนราชการสับเปลี่ยน/หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ  ครั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิเป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรม ณ ห้องแคนา  สวนอาหารโสเจ๊ง  ทั้งนี้เพื่อเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างส่วนราชการ และรับทราบ/รายงาน ความเคลื่อนไหวในจังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ มีนายชูศักดิ์  ตรีสาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน
Comments