สพป.ชย.1 รับรายงานตัวเพื่อบรรจุฯ ครูผู้ช่วย

โพสต์21 มี.ค. 2559 21:26โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
   ในวันที่ 22  มีนาคม 2559  ณ ห้องประชุม ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 1  รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูในตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษในสังกัด จำนวน 7 วิชาเอก รวม 12  อัตรา ประกอบด้วย พลศึกษา  2  อัตรา คอมพิวเตอร์ 2  อัตรา  ปฐมวัย  2  อัตรา  ภาษาอังกฤษ 2   อัตรา วิทยาศาสตร์ 2 อัตรา สังคมศึกษา 1  อัตรา และ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา


Comments