สพป.ชย.1 ประชุมคณะทำงาน " ปั่นเพื่อพ่อ"

โพสต์25 พ.ย. 2558 19:35โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
ในวันที่ 25  พฤศจิกายน  58  นายวิไล  เบิบชัยภูมิ  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน การจัดทำหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ " ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad "  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  88  พรรษา  5  ธันวาคม  58    ณ  ห้องประชุม 2  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือในรายละเอียดและวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อบอย่างสมพระเกียรติ โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
Comments