สพป.ชย.1 จัดอบรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ฯ

โพสต์10 พ.ค. 2559 21:16โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
  ในวันที่ 11 - 12  พฤษภาคม 59 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดอบรมครู/ผู้บริหารฯ 106 โรงเรียนในหลักสูตร " ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ" ตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อเป็นการสนับสนุนโรงเรียนในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรีัยนรู้ที่ส่งเสริมกิจกรรม 4H  โดยมี ดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และทีมศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่เคยผ่านการอบรม เป็นวิทยากรแกนนำให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้  ทั้งนี้มี นายพรภิรมย์  สุทธิกานต์ รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและให้การบรรยายพิเศษ
Comments