สพป.ชัยภูมมิ เขต 1 คัดเลือกนิสิตนักศึกษาครู เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

โพสต์21 พ.ค. 2560 19:29โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 21 พฤษภาคม 2560  ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครู  ชั้น  ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559  เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาเป็นครูและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว บรรจุเข้ารับราชการครูในช่วงเดือนตุลาคม 2560  จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการครูในภูมิลำเนาของตนเอง ร่วมกันพัฒนาการศึกษารวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่ ลดปัญหาการโยกย้าย มีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ จำนน 104 คน

 

Comments