เตรียมความพร้อมรับการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ ฯ

โพสต์15 ส.ค. 2559 01:40โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2559 01:42 ]

นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี งบประมาณ 2559  ในวันที่ 15  สิงหาคม  2559  ณ ห้องประชุม 1    สพป.ชัยภูมิ เขต  ซึ่งสพฐ. โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะมาติดตามฯ  ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559  นี้   ทั้งนี้ได้มอบหมายภารกิจ ให้แก่ผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นเตรียมความพร้อมนำเอกสารและหลักฐานอ้างอิง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ ในวันดังกล่าวต่อไป
Comments