สพป.ชัยภูมิ เขต 1 “ออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ” รับนโยบายนายกรัฐมนตรี

โพสต์30 พ.ย. 2559 22:46โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559  (เวลา 15.00 น.) สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดกิจกรรม “ส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายของบุคลากรในสังกัด”  ณ  บริเวณหน้าอาคารสำนักงานฯ  มีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานในพิธีฯ  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ซึ่งได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ข้าราชการทั่วประเทศ ออกกำลังกายทุกวันพุธ     โดย เริ่มในวันที่  30 พฤศจิกายน 2559   เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่และได้สนุกร่วมกัน  เป็นการส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม และเพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะของบุคลากรในสังกัด    มีคณะผู้บริหาร  ข้าราชการครูและและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด  ผอ.สก.สค.จ.ชัยภูมิและคณะบุคลากรสพป.ชัยภูมิ  เขต 1 ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายประกอบเพลง  รวม 480 คน 


Comments