สพป.ชัยภูมิ เขต 1 อบรมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ธุรการสู่ความเป็นมืออาชีพ

โพสต์23 ก.ย. 2559 21:59โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

            On 24th  September  2016, Dr. Sangiam  Thonglamul, the vice director  of  Chaiyaphum  Primary Educational Service  Area  Office 1  was  the chairman and provided special speech  in workshop training for 100    executive administration officers to be the professional officers at the meeting room 1 of  Chaiyaphum  Primary Educational Service  Area  Office 1  

              ในวันที่ 24  กันยายน 2559 ดร.เสงี่ยม  ทองละมุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานและได้บรรยายพิเศษ ในการอบรมปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ธุรการสู่ความเป็นมืออาชีพ จำนวน  100 คน    ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1

 


Comments