“ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ทำ MOU การประเมินผลการปฏิบัติงานฯพร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ครูและบุคลาลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้ง 1/62”

โพสต์10 ม.ค. 2562 01:01โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562   ถ่ายทอดสดการประชุมผ่าน “รายการ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบเพื่อนครู”  ครั้งที่ 2/2562  ในวันที่ 10 มกราคม 2562  ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  เพื่อชี้แจงข้อราชการ ข้อมูลข่าวสาร และความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  นำสู่การปฏิบัติ   โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมฯ  ก่อนการประชุมได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding : MOU) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษาระหว่าง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กับ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1,สายงานนิเทศการศึกษาระหว่างผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กับศึกษานิเทศก์และสายงานบริหารสถานศึกษา ระหว่าง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กับ ผอ.โรงเรียนในสังกัด   เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนางานแบบยั่งยืนและต่อเนื่อง  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562  เป็นต้นไป และส่งเสริมระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษา  สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม   เข้าใจและปฏิบัติตามแนวทาง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หลังจากนั้น ได้มีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน ครู นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง เพื่อเชิดชูเกียรติเป็นขวัญและกำลังใจ ได้แก่       1) โล่และเกียรติบัตรการแข่งขัน LRU เวทคณิต อะวอร์ด ระดับภาค ประจำปี 2561 ให้แก่โรงเรียนบ้านซับชมภู, เกียรติบัตรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ด้านคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาให้แก่นายขันทอง  เด่นพันธ์,ป้ายโครงการวิจัยให้แก่โรงเรียน ที่ได้รับเลือกเพื่อนำรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า,โรงเรียนบ้านกุดหูลิงและโรงเรียนนาฝายวิทยา,เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะมวยไทย อายุไม่เกิน 12 ปีชาย และรางวัลชมเชย คีตะมวยไทย อายุไม่เกิน 12 ปี  ในการแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการและอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ครั้งที่ 6 ระดับประเทศ และถ้วยและเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ศิลปะแม่ไม้มวยไทย อายุไม่เกิน 12 ปีชาย การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับประเทศ ให้แก่ ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก,เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 ให้แก่ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านลาดชุมพล,บ้านชีลองเหนือ,บ้านหนองไฮใต้,อนุบาลบ้านเขว้า ,ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยาและบ้านลาดใหญ่เพื่อดำเนินการจัดพิธีมอบฯแก่ลูกเสือ-เนตรนารีในสังกัดต่อไป,เกียรติบัตร การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับจังหวัด  ปีการศึกษา 2561  ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)และโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ ,ประเภทนักเรียน ให้แก่ ด.ญ.กุลปริยา สินมา นักเรียนบ้านลาดใหญ่และมอบเกียรติบัตร    รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561  ที่ผ่านมา รวม  11 รายการ     

 ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่ 

Comments