สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity& Transparency Assessment : ITA)

โพสต์6 ธ.ค. 2559 02:20โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

 นายธนชน  มุทาพร   ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานการประชุมฯ  บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต  เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity& Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2559  ในวันที่  6  ธันวาคม 2559   ณ ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ซึ่ง สพฐ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะเข้ามาดำเนินการประเมินฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559  นี้Comments