“ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ”

โพสต์14 ม.ค. 2560 20:45โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และนางศรีประไพ  พรหมมณี  ครูเชี่ยวชาญ/ตัวแทนครูในท้องถิ่น(กศจ.ชัยภูมิ)  /กรรมการสังเกตการณ์ ฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและสังเกตการณ์การสอบฯ  ในวันที่ 15 มกราคม 2560  ณ  สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ   เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ยึดหลักหลักคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส  รับผิดชอบและตรวจสอบได้   โดย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯภายในวันนี้ (15 มกราคม 2560) 

Comments