สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ส่งมอบกิจการสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาให้ อาชีวศึกษา จ.ชัยภูมิ

โพสต์23 พ.ค. 2559 23:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดพิธีมอบกิจการสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาให้กับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559  ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต โดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นผู้มอบและนายวิมล  วีระโจง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้รับมอบ  มีทีมผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,ผู้บริหารจากอาชีวศึกษา จ.ชัยภูมิ และผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน    ซึ่งได้โอนกิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการและอัตรากำลัง ของสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา จำนวน 4 โรง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ อ.เมืองชัยภูม,วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง ,วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก อ.หนองบัวแดง และวิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์  ให้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2559  เป็นต้นไป วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2559  เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน สั่ง ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559  และตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สั่งการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

Comments