สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมทำบุญสืบสานประเพณีไทย

โพสต์23 ก.ย. 2559 19:56โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 

On 23rd  September  2016, Mr. Thanachon  Mutaporn, the director  of  Chaiyaphum  Primary Educational Service  Area  Office 1  ,  the administrators and officers  joint the school administrators , teachers , students  and the people   to do merit at Wat Non Silathong   A . Phakdee Chumpon  Chaiyaphum  Province  to relay Thai tradition between Buddhist Lent by money donation   about 201,169  baht to support  building

              ในวันที่ 23  กันยายน 2559 นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และประชาชน ร่วมกันทำบุญที่วัดโนนศิลาทอง  อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยการ บริจาคเงินจำนวน 201,169  บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนการก่อสร้างภายในวัด


Comments