สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 11/2560

โพสต์26 ธ.ค. 2560 19:32โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

27 ธ.ค.60 นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายวิเชียร  เคนชมพูมิ รอง ผอ.สพปชัยภูมิ เขต  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯ และบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 11/2560  ณ  ห้อง ICT   เพื่อรับโยบายในการจัดการศึกษาจาก สพฐ.นำสู่การปฏิบัติ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในประเด็นต่าง ๆ  ได้แก่ 1)ศาสตร์พระราชา 2)เลขาพบครู-รายการพิเศษ รมต.ศธ.มอบของขวัญนักเรียนไทย29 ธ.ค.60-การนำของขวัญไปสู่นักเรียนในทางปฏิบัติ-เปิดตัวเว็บไซต์ ติวฟรี.คอม-วัฒนธรรมการรับของขวัญปีใหม่จากผู้ใต้บังคับบัญชา-การแถลงข่าววันนี้ ที่ศูนย์บริหาร จ.ชายแดนภาคใต้ การมอบของขวัญให้ นร.จ.ชายแดนภาคใต้-แผนบูรณาการการป้องกันลดอุบัติเหตุ-การมอบกระเป๋านักเรียน จากบริษัทสยามคูโบต้า-การเดินทางไปงานศิลปหัตถกรรม ไม่พบอุบัติเหตุ-เลขาฯ เยี่ยมโรงเรียน-สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงบประมาณ เยี่ยมเกาะจังหวัดสตูล10-11 ม.ค.60-รายการพุธเช้า ปี2561 เพิ่มเวลา พุธเช้า ข่าวโรงเรียน เวลา 07.30 น.3)พุธที่ 3 ม.ค.ไม่มีการออกรายการพุธเช้า ออกครั้งแรก 10 ม.ค.สพฐ.ปรับผังรายการ4)สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาครูทั้งระบบ (ครูปองครู)5)VTR วันนี้ที่โรงเรียนคำพ่อสอน  6)VTR จากนโยบายสู่ความสำเร็จในห้องเรียน และ7) เรื่องด่วนจาก สพร. การรับสมัครศึกษานิเทศก์


Comments