สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference จากกระทรวงศึกษาธิการ มอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้กับโรงเรียน

โพสต์28 ธ.ค. 2560 22:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 เวลา 08.00-09.00 น.  วันที่ 29  ธันวาคม 2560  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ผู้อำนวยการกลุ่ม  ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต  ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO  Conference จากกระทรวงศึกษาธิการ มอบของขวัญปีใหม่ 2561  ให้กับโรงเรียน โดยมีนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฯ  ซึ่งมีผู้ร่วมประชุมทั่วประเทศจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และหลังจากประชุม Video Conference   ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2560   เพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ข้อราชการ และความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ให้สถานศึกษาได้รับทราบนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
Comments