สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก จังหวัดชัยภูมิ

โพสต์9 เม.ย. 2562 19:54โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

 นายประยงค์  มาแสง  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพร้อมด้วยนายวิชัย  เพ็ชรเรือง  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และนางยุวดี  นาคคำ   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดชัยภูมิ  ในวันจันทร์ที่ เมษายน 2562  ณ  วัดไพรีพินาศ  อ.เมืองชัยภูมิ  โดยมีนายณรงค์   วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีฯ  มีข้าราชการ  และประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมพิธีฯ  เป็นจำนวนมากComments