สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงาน “วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562”

โพสต์30 เม.ย. 2562 01:55โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

  วันที่ 30 เมษายน 2562  นางดวงพร  ไตรเสนีย์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต  ร่วมเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่ผู้ใช้แรงงงานจังหวัดชัยภูมิ  ในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี 2562    ณ  ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ  เพื่อเป็นการยกย่องและเห็นความสำคัญของแรงงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในระบบเศรษฐกิจ ประกอบกับให้นายจ้าง ลูกจ้างและภาคีเครือข่ายผู้ใช้แรงงาน ได้มีโอกาสทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกันเป็นการเชื่อมความสามัคคีและสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรแรงงาน  โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ 

Comments