สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาพหุภาคีเกมส์ ครั้งที่ 5

โพสต์23 ธ.ค. 2558 21:10โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2558 21:52 ]
   ในวันที่ 24  ธันวาคม  2558 ณ สนามก๊ฬากลางจังหวัดชัยภูมิ คณะเจ้าหน้าที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาพหุภาคีเกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558  ซึ่งทางจังหวัดชัยภูมิได้จัดขึ้นทุกปี โดยปีนี้ได้มอบหน้าที่ให้กระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  ความรักสามัคคีร่วมมือร่วมใจในหมู่คณะ ในหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนทุกภาคส่วน  ทั้งนี้มี นางนภา  ศกุนตนาค  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา
    On 24 th December 2015 ,Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 1 joint the opening ceremony of the sport competition  " The 5th Multilateral Games 2015 " on behalf of Ministry of Education at The Stadium of Chaiyaphum Province.
This opportunity, Mrs.Napha Sakhuntanak,a deputy governor of Chaiyaphum Province  was the president in opening ceremony.
 


Comments