สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า จังหวัดชัยภูมิ

โพสต์18 พ.ย. 2562 20:17โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต  เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้าจังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งเป็นเวทีพบปะเพื่อหารือข้าราชการอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้บริหารของจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือข้อราชการในระดับจังหวัด  โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธานฯ กำหนดจัดเป็นประจำทุกวันอังคาร  เวลา 07.00 น.  ณ  ศาลาประชาคม จังหวัดชัยภูมิ  โดยส่วนราชการต่าง ๆ หมุนเวียนให้การสนับสนุนเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ  และในครั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพ 

 Comments