สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอภักดีชุมพลสพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกับเครือข่ายฯอำเภอภักดีชุมพลทำบุุญทอดผ้าป่าสามัคคี

โพสต์19 ก.ย. 2562 01:50โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอภักดีชุมพล  โดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต นำคณะบุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู /บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ภักดีชุมพลและชุมชน  ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีถวาย ณ สุโครธาราม อ.ภักดีชุมพล ด้วยจำนวนเงินบริจาคทั้งสิ้น   183,999.- บาท   Comments