สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับมอบนโยบายการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์27 ก.พ. 2562 01:14โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.00-12.00 น.  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านงานตรวจฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   รวมทั้งกำหนดกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจราชการให้กับหน่วยรับตรวจในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 13 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)  จากนายณรงค์  แผ้วพลสง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ณ โรงแรมปัญจดารา  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

Comments