สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เพชรบุรี เขต 2

โพสต์30 พ.ค. 2560 02:07โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2560 19:23 ]

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560  เวลา 13.00 น. ณ  ห้องประชุม 2  สพป.ชัยภูมิ เขต นายเสงี่ยม ทองละมุล  รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมให้ต้อนรับคณะบุคลากรจาก สพป.เพชรบุรี เขต 2 จำนวน 35 คน ที่เข้าศึกษาดูงานแนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ซึ่งมีผลการประเมินฯ อยู่ในระดับสูงมากและมีผลการประเมินต่างจากผลการประเมินเดิมอย่างเห็นได้ชัด  เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
Comments