สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับการติดตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา จาก สพฐ.

โพสต์3 ส.ค. 2558 21:42โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน การบูรณาการความร่วมมืือเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาจาก สพฐ. มี ดร.วดาภรณ์ พูลผลอำนวย พร้อมด้วย ดร.อริสรา เริงสำราญ และนายอานนท์ สายคำฟู เป็นคณะกรรมการติดตามฯ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 (ภาคเช้า) ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,ผอ.กลุ่มฯ,ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับจัดนิทรรศการพร้อมทั้งให้ข้อมูลในการติดตามดังกล่าว และ(ภาคบ่า่ย) ออกติดตาม ณ โรงเรียนบ้านช่อระกา อ.เมืองชัยภูมิ


Comments