สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับการติดตามงานนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จาก สพฐ.

โพสต์14 มิ.ย. 2559 21:47โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นางสาวยุพา  จันทร์มิตรี ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษา สพฐ. พร้อมด้วยนางสมพร  ลำเจียก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สตผ. สพฐ. และนายปริญญ์  กาญจนรจิต  นักวิชาการ สตผ.สพฐ.  ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge) ระยะที่ 2 ครั้ง ปีการศึกษา 2559 ของกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย 50 %  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ในวันที่ 15  มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 (รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม) และทีมศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายฯ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวประสบผลสำเร็จต่อไป 

Comments