สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์18 พ.ย. 2558 06:37โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นางสาวปริญญา   ฤทธิ์เจริญ ผู้เชี่ยวชาญ  สพฐ. และนางสาวอังคณา  เหว่าวิทย์ นักวิชาการศึกษา สตผ. สพฐ.คณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย " ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ออกติดตามฯการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมคณะให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 หลังจากนั้นนายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์  นำคณะกรรมการฯ  เยี่ยมชมกิจกรรมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา และโรงเรียนบ้านลาดใหญ่  อ.เมืองชัยภูมิ โดยมีประเด็นคือ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2558 (โครงสร้างเวลาเรียน/การจัดหรือการกำหนดกิจกรรม ตารางเรียน การดำเนินงานในช่วงเปิดภาคเรียน และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ทั้ง 2 โรงเรียนให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว


Comments