สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

โพสต์22 ธ.ค. 2558 22:02โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2558 22:39 ]
   ในวันที่ 23-24 ธันวาคม 58  คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จาก สพฐ. นำโดย
นายสายัณห์  ผาน้อย  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1  โดยในภาคเช้าของวันที่ 23 ธันวาคม 58   คณะกรรมการได้ประเมินจากขบวนการทำงานของ  เจ้าหน้าที่ฯ ผ่านหลักฐานด้านเอกสารและการให้ข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ก่อนที่จะออกประเมินตามสถานศึกษาอีก 5 โรงเรียน โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1  คัดเลือกให้ 2 โรงเรียน และ คณะกรรมการฯสุ่มเลือกประเมินอีก 3 โรงเรียน 
        On 23 rd - 24 th  December 2015 , at the meeting room 1 of Chaiyaphum  Primary Educational Service Area Office 1 , the committee assessment from  Office of The Basic Education Commission have come to assess about integrity and transparency assessment of Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 1 before going to assess  5 schools .Comments