สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)

โพสต์13 ส.ค. 2562 18:44โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 13  สิงหาคม 2562  นายเสงี่ยม  ทองละมุล    รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  ประธานคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้มีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ  เข้าประเมินฯ ด้านที่  วินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวอมรรัตน์  มุขเสือ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจาเหนือ  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ในการให้มีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ   

Comments