สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศ Countdown อีก 117 วัน สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

โพสต์3 พ.ย. 2558 19:25โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2558 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ล โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งก่่อนเข้าสู่วาระการประชุม ฯ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบเงินกองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวนเงิน 10,000 บาท ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี ซึ่งประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านทั้งหลังเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 ,มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ผุ้มีผลงานดีเด่น ได้แก่ โล่รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา จากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ , โล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,ประกาศเกียรติคุณบัตร ให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ระดับประเทศ ระดับผู้สนับสนุน ,รางวัลโครงการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2557 และพิธีประกาศ Countdown อีก 117 วัน สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 นับถอยหลังต่อหน้าสักขีพยาน คือ ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมประชุม เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนความพร้อมของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ซึ่งการจัดสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นป. 6 และ ม. 3 ประจำปีการศึกษา 2558 จะดำเนินการในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 นี้


Comments