สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2562

โพสต์24 มิ.ย. 2562 02:49โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 24  มิถุนายน   2562   เวลา  09.00 น.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดการประชุมเพื่อยกระดับและติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำเอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ออนไลน์)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 2/2562   ณ   ห้องประชุม 1   โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมฯ    มีรอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ในสพป.ชัยภูมิ เขต เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

Comments