สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561

โพสต์4 ก.ย. 2561 02:40โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561  ในวันที่  4  กันยายน  2561  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  เพื่อมอบนโยบาย ชี้แจงข้อราชการและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ นำไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุม ฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมบริหารสถานศึกษา/ตัวแทน ,รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  /ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วย/ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่  ที่เกี่ยวข้อง รวม 350 คน   ก่อนการประชุมฯ ประธานฯ ได้มอบโล่และเกียรติบัตร เพื่อแสดงความยินดีและยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ครู นักเรียน และโรงเรียนที่ได้รับรางดีเด่นในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น เกียรติบัตรรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา,เกียรติบัตรรางวัลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560,โล่โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน (ระดับดีเด่น) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 , เกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา, เกียรติบัตร โครงการ 9 ล้านดวงใจ สวดธัมมจักรกัปปวัตรสูตร จากชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, เกียรติบัตรโรงเรียนแกนนำ กิจกรรมค่ายพัฒนาเยาวชนด้านคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ฯ  

Comments