สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมครูจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล รอบที่ 1 ปีการศึกษา 58

โพสต์30 พ.ค. 2558 21:02โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2558 21:24 ]
นายวิเชียร เคนชมภู รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.58) ผ่านระบบ DMC รุ่นที่ 2 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ซึ่งข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในระบบ DMC และข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษษ ในระบบ EMIS เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ ซึ่ง สพฐ.ใช้ในการจัดสรรงบปรมะาณเงินอุดหนุนรายหัว จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา โดยมีครูผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลของโรงเรียนในเขตอำเภอคอนสวรรค์ จำนวน 40 คน เข้าร่วมประชุมฯ 
Comments