สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด

โพสต์12 ก.พ. 2563 22:47โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธาน ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565  ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด  โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /คณะศึกษานิเทศก์/บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน/ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมือง        เข้าร่วมประชุมฯ และกำหนดจัดประชุมฯ สัญจรไปยังพื้นที่รับผิดชอบที่เหลือทั้งหมด  ในวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2563 นี้
Comments