“สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พิจารณาตรวจสอบแบบติดตามฯ ของ สพฐ. ปีงบ 60”

โพสต์16 พ.ค. 2560 19:29โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายวิเชียร   เคนชมภู  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุม  “การพิจารณาแบบติดตามประเมินผลและรายงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560”  ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อร่วมกันพิจารณาตรวจสอบแบบติดตาม ประเมินผลและรายงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ในการใช้ภาษาที่ชัดเจน สื่อความหมายตรงกัน เนื้อหาที่ถูกต้อง ครอบคลุม สอดคล้องกันตัวชี้วัด  เพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาแบบและคู่มือการติดตาม ประเมินผล และรายงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 ฉบับสมบูรณ์ต่อไป


Comments