สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

โพสต์31 ส.ค. 2558 01:14โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดอบรม "โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและโครงการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน " โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ.เมืองชัยภูมิ วัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะของผู้บริหารสาถนศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (2) ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน การประสานงาน การระดมสรรพกำลัง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสื่อสารความหมายพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปลายปี 2558 นี้ และ (3) สร้างเครือข่ายในการบริการ ให้ขวัญกำลังใจ แสดงความคิดเห็น รับข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2558 - 2 กันยายน 2558 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จ.ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี และเลค เฮฟเว่น รีสอร์ท อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ลักษณะกิจกรรม ฟังบรรยายจากวิทยากร ประกอบด้วย นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และนายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,ศึกษาใบงานจากคลิป VDO , แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกัน ,ศึกษาดูงานการศึกษาแลกเปลี่ยนและกิจกรรมนันทนาการ


Comments