สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์7 ธ.ค. 2561 00:47โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2561 01:10 ]

วันศุกร์ที่  ธันวาคม 2561  เวลา 8.30  น. สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัด พร้อมกันกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศตามนโยบาย “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน”  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  โดยมีนายเสงี่ยม ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานเปิด และบรรยายพิเศษ   เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบ บทบาท ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเวลา 11.00 น. ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Conference  การมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จากนายแพทย์ธีรเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเวลา 13.00 น. การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจาก     ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน 

ประมวลภาพทัี้งหมดคลิกที่นี่


Comments