สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พัฒนาบุคลากรฯ เสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน

โพสต์23 ก.ย. 2558 23:58โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดการประชุมสัมมนาพร้อมบรรยายพิเศษตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการอย่างเด็มศักยภาพ ในวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ทั้ื่งนี้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองของบุคลากร ,พัฒนาความสามารถในการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และมีการเรียนรู้ร่วมกัน และเพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานให้เกิดความสุขในการทำงาน โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และที่แซนดาเล รีสอร์ท(พัทยา) อ.บางละมุล จ.ชลบุรี ซึ่งกิจกรรมมีหลายรูปแบบ เช่น ฟังบรรยายจากวิทยากร มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่ม และกิจกรรมนันทนาการ

Comments