สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พัฒนาบุคลากรโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปี 2558

โพสต์14 ส.ค. 2558 21:34โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม "การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปี 2558" ในวันที่ 15 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนต้นแบบจั้ดการเรียนร่วมมีความรู้ความเข้าใจการคัดกรองนักเรียนผู้พิการทางการศึกษา, การจัดทำแผน IEP และแผน IIP และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการเรียนรวม
Comments