สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับศึกษาธิการภาค 14

โพสต์6 ส.ค. 2559 17:04โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธี     เปิดพร้อมเยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับศึกษาธิการภาค 14  ปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 6  สิงหาคม 2559      ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ   กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นสืบเนื่องจาก สพฐ. โดยสถาบันภาษาอังกฤษ ได้มอบให้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) ตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ประจำปีการศึกษา 2559  ระดับศึกษาธิการภาค 14 (นครชัยบุรินทร์)  โดยมีตัวแทนนักเรียนจาก  21  เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์ และสุรินทร์   เข้าร่วมแข่งขันฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และนำกิจกรรมดังกล่าวฝึกในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  จัดการแข่งขัน 3 กิจกรรม ได้แก่  Muti Skills Competition,Impromptu Speech  และ  Story Telling

Comments