สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบบ้านหลังที่ 103 "คืนความสุขสู่ลูกสพฐ."

โพสต์30 พ.ย. 2558 05:56โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
นางนภา สกุนตนาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านนักเรียนตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “คืนความความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าฯ พระชนมพรรษา ๕๙ พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันที่ 30 พฤศิจกายน 2558 ซึ่งสพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้ดำเนินการสร้างบ้าน 1 หลัง ให้แก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาววัลย์วิภา ไชยมาสุข นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เป็นบ้านหลังที่ 103 ของโครงการฯ ในการดำเนินการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 20 ศูนย์ในสังกัด และผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐและเอกชน  แรงงานในการก่อสร้างได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านหัวนาคำ และนักการภารโรงจากโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาถ้ำวัวแดงท่าใหญ่ทุกโรงเรียน  
Comments