สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม ความพร้อมวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

โพสต์16 พ.ค. 2562 06:00โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 16  พฤษภาคม 2562   วันเปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา 2562    นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม ความพร้อมในวันเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2562  ของโรงเรียนในสังกัด  พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม  ติดตาม  ความพร้อมในวันเปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา 2562  ด้วย 
Comments