สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

โพสต์27 พ.ค. 2562 00:26โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 27  พฤษภาคม 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2562    โรงเรียนในสังกัดพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า   พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต และศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ  เขต  ลงพื้นที่ยังโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ  อำเภอ   เพื่อนิเทศติดตามความพร้อมในด้านต่าง ๆ  อาทิ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   สื่อการเรียนการสอน   ความพร้อมของบริบท อาคารสถานที่  ความปลอดภัยของนักเรียน   พร้อมให้คำแนะนำ  ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 


 

Comments