สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมรับการอบรมในการถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ปีการศึกษา 2562

โพสต์15 พ.ค. 2562 00:38โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2562 00:43 ]

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 ณ  ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 1   นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศึกษานิเทศก์/บุคลากรที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เข้าร่วม การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING)  ปีการศึกษา 2562    ซึ่ง สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์   โดยส่งสัญญาณจากห้องประชุม Auditorium  ชั้น อาคารกาญจนาภิเษก  สถาบันวิชาการทีโอที  ถนนงามวงส์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ ความเข้าใจ  การบริหารจัดการและตระหนักถึงประโยชน์และความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียว (DLTV) รูปแบบใหม่  NEW   DLTV   โดยมีพลเอกดาวน์พงษ์  รัตนสุวรรณ  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์   กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ
 

Comments