สพป.ชัยภูมิ เขต 1 คัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมประกวดผลงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับภาค

โพสต์8 พ.ย. 2559 01:26โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ พฤศจิกายน 2559  ณ  ห้องประชุม 1   สพป.ชัยภูมิ  เขต 1   จัดประกวดผลงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  เพื่อคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ส่งเข้าร่วมประกวดในระดับภูมิภาค (ตะวันออกเฉียงเหนือ)  ครั้งที่ ประจำ ปีการศึกษา /2559  ณ  จังหวัดบึงกาฬ   ระหว่างวันที่   29- 30 พฤศจิกายน 2559  นี้    โดยมีทีมรองผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ   มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดฯ  จำนวนหนึ่ง   ซึ่งคณะกรรมการแต่ละคณะได้ตรวจสอบผลงานพร้อมรับฟังการนำเสนอผลงานรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าร่วมประกวดและผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ    เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาผลงานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  อันจะส่งผลให้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับภาคต่อไป

Comments