สพป.ชัยภูมิ เขต 1 คัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

โพสต์27 ต.ค. 2559 23:56โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

ครูผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอัตราจ้างตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560  จำนวน  25 ราย    เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2  สพป.ชัยภูมิ เขต มีนายเสงี่ยม  ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 เป็นประธานฯ  ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสรรหาครูดี ครูเก่ง ที่มีผลการสอนในเชิงประจักษ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครูสูง ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว  ซึ่งมีสุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  มีจิตอาสาเข้ามาทำการสอนในสถานศึกษา  ในสาขาวิชาที่จำเป็นและขาดแคลน เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณ และระยะเวลาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม   โดย สพป.ชัยภูมิ เขต ได้รับจัดสรรฯ จำนวน 24 อัตรา  โดยวิธีจ้างเหมาบริการ ระยะเวลาการจ้าง 10 เดือน (1 พ.ย.59 -30 ก.ย.59 ยกเว้นเดือน เม.ย.60) อัตราค่าจ้าง 17,000 บาท/คน/เดือน 

 

 

Comments